Aktuality

Konference „POSPOLU“ – projekt financován z Norských fondů

Tisková zpráva – osvětová kampaň „Zastav kolotoč násilí“

Osvětová kampaň „Zastav kolotoč násilí, která je součástí projektu „Děti dětí bez násilí“ (projekt financován z Norských fondů) bude zahájena 23. listopadu 2023

Tisková zpráva – projekt „POSPOLU“

Článek o projektu „Děti dětí bez násilí“ – projekt financován z Norských fondů – zdroj: Zpravodaj BKB 1/2023, str. 32-33

Tisková zpráva – Děti dětí bez násilí

Násilí na ženách v souvislosti s COVID-19 – Fakulta humanitních studií (Nyklová, Moree) – APIC ČR, z. s.  vyjadřuje své stanovisko k výzkumu

Kontaktujte intervenční centrum ve svém regionu  anonymně a online www.nenech.se

Domácí násilí v první a druhé vlně epidemie C19

Tisková zpráva – NNTB a APIC

Domácí násilí v době covidové – PhDr. Ludmila Čírtková (Psychologie dne 2021)

Domácí násilí v první vlně epidemie C19

Domácí násilí v době celostátní karantény v ČR

Jakou roli mají Intervenční centra v systému pomoci rodinám ohroženým domácím násilím

Domácí násilí ve 21. století z pohledu intervenčních center

Prohlášení  Asociace pracovníků intervenčních center ČR k pořadu „Otisky doby“, který byl   dne 16. 5. 2018 vysílán ČT  a věnován tématu domácí násilí.

Aktuality z intervenčních center

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky e-learningové aplikace

Výzva k předložení nabídky: e-learningová aplikace

Dejme (že)nám šanci – Norské fondy

Kulatý stůl k zavedení specializace na případy domácího násilí

Interdisciplinární spolupráce jako prostředek pomoci seniorům ohrožených domácím násilím