Domácí násilí

CO JE DOMÁCÍ NÁSILÍ?

 

Domácí násilí je fyzické, psychické, sexuální, ekonomické a sociální násilí mezi členy rodiny, nejčastěji mezi manželem a manželkou, druhem a družkou, rodiči a dětmi, prarodiči a vnuky. Nejde o vzájemné napadání, ale o opakované, dlouhodobé a stupňující se násilí jednoho člena rodiny vůči druhému.

O domácí násilí se jedná, když Vás blízká osoba opakovaně:

 • uráží
 • vyhrožuje a zastrašuje
 • ponižuje před ostatními
 • nutí k sexuálním praktikám, se kterými nesouhlasíte, nebo je přes Váš odpor vykonává.

O domácí násilí se jedná, když Vám blízká osoba opakovaně:

 • zakazuje styk s přáteli
 • kontroluje veškeré Vaše finance
 • ničí Vaše věci
 • fyzicky ubližuje.

O domácí násilí se jedná, když blízká osoba požaduje naprostou kontrolu nad vším, co děláte!

Definiční znaky domácího násilí:

 • Historie domácího násilí: domácí násilí není ojedinělým násilným aktem („jedna facka domácí násilí nedělá”), jedná se o dlouhodobou, opakovanou násilnou situaci                     s cyklickým vývojem, na pokračování.
 • Stupňování násilí – eskalace: postupně dochází ke zhoršování situace. Vedle psychického nátlaku se začínají objevovat první fyzické ataky, které se postupně zhoršují a zintenzivňují.
 • Násilí mezi blízkými osobami: které jsou vzájemně propojené citově, sociálně                         a ekonomicky. V případě domácího násilí jde vždy o kontrolu a moc.

Domácí násilí není soukromá záležitost!

Jste-li ohrožen/a domácím násilím, neskrývejte svůj problém a hledejte radu a pomoc!  Znáte-li osobu ohroženou domácím násilím ve svém okolí, podpořte ji a inspirujte v úmyslu problém řešit!

INTERVENČNÍ CENTRA VÁM POMOHOU:

 • sestavit bezpečnostní plán
 • vypracovat písemný návrh na vydání předběžného opatření na ochranu před domácím násilím
 • zorientovat se v systému sociálních služeb
 • zprostředkovat další služby např.: azylové ubytování, lékaře, advokáta, rodinné poradenství ad.
 • poskytnou Vám emocionální a psychologickou podporu, sociální a právní poradenství.

V intervenčních centrech se Vám budou věnovat sociální pracovníci, právníci a psychologové, kteří jsou připraveni Vám naslouchat a podpořit Vás při řešení Vaší nelehké životní situace.

Více o intervenčních centrech zde: sekce Intervenční centra

Kontakty na intervenční centra v České republice naleznete zde: sekce členové APIC

 

DALŠÍ MÍSTA POMOCI:

 • DONA linka –  linka pomoci pro osoby ohrožené domácím násilím 2 51 51 13 13 (nonstop)
 • Policie ČR – 158
 • Obecní (městská) policie – 156
 • Záchranná služba – 155
 • Integrovaný záchranný systém – 112

Autor: Drahomír Ševčík, s využitím propagačních a informačních materiálů Intervenčního centra Olomouc, Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace