Poslání a činnost APIC

Poslání APIC

Poslání Asociace pracovníků intervenčních center

(deklarované 19. října 2010)

Asociace pracovníků IC je občanským sdružením, které sdružuje subjekty poskytující sociální službu intervenční centra určenou osobám ohroženým domácím násilím.

Posláním asociace je zastupovat zájmy svých členů a napomáhat jejich spolupráci při rozvíjení poskytovaných služeb.

Základní údaje o APIC

Název: Asociace pracovníků intervenčních center ČR
Forma právní subjektivity: Občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb.
Adresa: K Chatám 22, 403 40 Ústí nad Labem – Skorotice
Telefon/Fax: 472 743 835
E-mail: apic@seznam.cz, spirala.cki@volny.cz
Prezentace na Internetu: www.domaci-nasili.cz
IČO: 227 22 378
DIČ: CZ 227 22 378
Registrace u MV: VS/1-1/72987/08-R
Číslo účtu: 3834522001/5500
U peněžního ústavu: Raiffeisen BANK
Statutární orgán: Rada Asociace
Statutární zástupci: Mgr. Martina Vojtíšková, předsedkyně

Mgr. Alena Líbalová, místopředsedkyně

Mgr. Lucie Paprsteinová, členka

Mgr. Michaela Ohřálová, DiS.,  členka

Mgr. Petra Klementová, členka

Účetnictví podvojné: NABI, Marcela Císařová, Ústí nad Labem, Velká Hradební
Členové Asociace:
 • Spirála, občanské sdružení
 • Bílý kruh bezpečí, o. s.
 • Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace
 • Centrum sociálních služeb Praha
 • Diecézní charita České Budějovice
 • Oblastní charita Hradec Králové
 • Pomoc v nouzi, o.p.s.
 • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín, příspěvková organizace
 • Psychocentrum – manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace
 • SKP – CENTRUM, o.p.s.
 • Slezská diakonie
 • SPONDEA při ČČK Brno, o.p.s.
 • Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace
 • Zařízení sociální intervence Kladno
 • Respondeo, o. s.
 Kontakty:
                                  
IC BRNO
Právnická osoba: Spondea, o.p.s
Pověřená účastí a hlasováním: Mgr. Jana Levová
Adresa: Sýpká 25, Brno-Černé pole 613 00
IČO: 25 34 63 42
Tel.+fax: 541 213 732
Email: krizovapomoc@spondea.cz
IC SOKOLOV
Právnická osoba: Pomoc v nouzi, o. p. s
Pověřená účastí a hlasováním: Mgr. Eva Chalupníková Doležalová
Adresa: Fibichova 852, 356 01 Sokolov
IČO:27 99 19 97
Tel: 359 574 087
Email: pomocvnouziops@seznam.cz
 IC ČESKÉ BUDĚJOVICE
Právnická osoba: Diecézní charita
Pověřená účastí a hlasováním: Dana Bedlánová
Adresa: Kanovnická 11, 370 01 České Budějovice
IČO: 45 01 83 16
Tel. 603 281 300, 386 323 016
Email: info@charitacb.cz
IC HRADEC KRÁLOVÉ
Právnická osoba: Oblastní charita Hradec Králové
Pověřen účastí a hlasováním: Mgr.  Lenka Hodková Chválová
Adresa: Kotěrova 847, 500 03 Hradec Králové 3
IČO:45 97 98 55
Tel: 774 591 383
e-mail intervencni.centrum@hk.caritas.cz
 IC VYSOČINA
Právnická osoba: Psychocentrum – manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace
Pověřená účastí a hlasováním: Mgr. Jana Volná
Adresa: Pod Příkopem 934/4, Jihlava, 586 01 Jihlava 1 
Tel: 567 215 532, 606 520 546
e-mail ic.vysocina@volny.cz 
IC LIBEREC
Právnická osoba: Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o.
Pověřen účastí a hlasováním: Mgr. Ivo Brát
Adresa: Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30
IČO: 70 86 84 76
Tel: 482 750 890
Email: info.ic@cipslk.cz
IC Moravskoslezský kraj I.
Právnická osoba: Bílý kruh bezpečí, o. s.
Pověřená účastí a hlasováním: Mgr. Lucie Papersteinová
Adresa: U Trojice 2, 150 00 Praha 5
IČO: 47 60 74 83
e-mail ic.ostrava@bkb.cz
IC Moravskoslezský kraj II.
Právnická osoba: Slezská diakonie, IC
Pověřená účastí a hlasováním: Michaela Ohřálová, DiS. – koordinátor IC
Adresa: Na Nivách 7. 737 00 Český Těšín
IČO: 65 46 85 62
e-mail ic.havirov@slezskadiakonie.cz
IC OLOMOUC
Právnická osoba: Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace
Pověřen účastí a hlasováním: Mgr. Drahomír Ševčík
Adresa: Na Vozovce 622/26, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
Tel: 585 754 736
IČO: 75 00 44 37
e-mail: intervencnicentrum@ssp-ol.cz
IC PARDUBICE
Právnická osoba: SKP CENTRUM, o. p. s.
Pověřená účastí a hlasováním: Mgr. Iva Bandžuchová
Adresa: Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice
IČO: 27 53 48 04
e-mail ic.pardubice@skp-centrum.cz
IC PLZEŇ
Právnická osoba: Diecézní charita Plzeň
Pověřen účastí a hlasováním. Bc. Jan Jung
Adresa: Cukrovarská 327/16, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
e-mail ic@dchp.cz
IC PRAHA
Právnická  osoba: Centrum sociálních služeb Praha CSSP
Pověřená účastí a hlasováním: Mgr. Barbora Holušová
Adresa: Chelčického 39, 130 00 Praha 3
IČO: 70878277
e-mail barbora.holusova@csspraha.cz
IC ÚSTÍ NAD LABEM
Právnická osoba: Spirála občanské sdružení
Pověřená účastí a hlasováním: Mgr. Martina Vojtíšková
Adresa:  o.s. Spirála, K Chatám 22, 403 40 Ústí nad Labem – Skorotice
IČO: 68954221
Tel: 472 743 835
e-mail: spirala.cki@volny.cz
IC ZLÍN
Právnická osoba: Intervenční centrum Zlínského kraje při Centru poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o.
Pověřená účastí a hlasováním: Mgr. Jarmila Hasoňová
Adresa: U Náhonu 5208, 760 01 Zlín 1
Tel.: 577 018 265
e-mail ic@centrum-poradenstvi.cz  
IC KLADNO
Právnická osoba: Zařízení sociální intervence Kladno
Pověřená účastí a hlasováním: PhDr. Jana Petráková
Adresa: Jana Palacha 1620, Kladno, 272 01 Kladno 1
Tel.: 312 292 333-335
e-mail: ic@zsi-kladno.cz
IC NYMBURK
Právnická osoba: Respondeo, o. s.
Pověřená osoba účstí a hlasováním: Mgr. Alena Líbalová
Adresa: Nymburk – nám. Přemyslovců 14/11 (budova České spořitelny, 2. patro)
Tel.: 775 561 847, 775 561 844
Mladá Boleslav – Sirotkova 1242 (budova bývalého Telecomu)
Tel.: 775 561 881, 775 561 845

Činnost APIC

Interdisciplinární spolupráce

Dejme (že)nám šanci

Konference k zavedení specializace na případy domácího násilí

Domácí násilí a jiné formy týrání páchaného na starších osobách v soudobé české společnosti z pohledu trestního práva (Pdf)

Přehled problémů v oblasti prevence a poskytování pomoci v oblasti domácího násilí a syndromu týrání a zanedbávání (EAN) páchaného na seniorech s dopadem na sociální a zdravotní oblast (Pdf)