Kampaň Mlčení bolí

Projekt „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace“ propagovaný prostřednictvím celostátní kampaně Mlčení bolí  byl podpořen:

  1. Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, Norské fondy  v období leden 2015 – říjen 2016  v částce 6 289 418,- Kč
  2. Českou televizí prostřednictvím vysílaných spotů označených logem
  3. Společností RWE Energie v období srpen 2016 – červenec 2017 v  částce 80 000,- Kč

Podpora směřovala do oblasti  PR a tvorbu vzdělávací aplikace pro pracovníky intervenčních center a dalších subjektů  –  policie, justice, pracoviště oddělení sociálně právní ochrany dítěte.

 Oblast podpory:

  • Výuková aplikace určená pracovníkům institucí zainteresovaných na řešení domácího násilí s prezentací loga Mlčení bolí
  • Celostátní a mezinárodní výzkum
  • Odborná publikace s názvem – Mlčení bolí
  • PR kampaň podporující myšlenky projektu Mlčení bolí
  • Implementace profesní specializace na domácí násilí spolu s předložením návrhů vyplývajících z výsledků vnitrostátní výzkumu i mezinárodního průzkumu a analýzy, odborné diskuse, kulaté stoly, konference

 

Kampaň Mlčení bolí – odkaz

Videospot – youtube