Archive for the ‘Aktuality’ Category

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky e-learningové aplikace

Rozhodnutí a oznámení zadavetele o výběru nejvhodnější nabídky „Vývoj vzdělávací e-learningové aplikace pro specialisty zabývající se řešením případů domácího násilí“